Om Företaget


Historik
Straits grundades 1983 i London av personer med ett förflutet hos det svenska oljehandelsföretaget Scandinavian Trading Company AB, STC. Affärsidén var att biträda större internationella företag att genomföra motköpsaffärer där olja var betalningsmedlet eller där olja användes som säkerhet för att finansiera infrastrukturprojekt i oljeproducerande länder.

Under en kortare tidsperiod i början av 1990-talet ägdes majoriteten av företaget av det svenska mothandelsföretaget AB Sukab, i sin tur ägt av handelskoncernen Axel Johnsson & Co. Under de tre år som Sukab var delägare i Straits, utvecklades speciella motköpskoncept för den indiska marknaden. Straits genomförde under 1990-talet ett stort antal motköpsaffärer i Indien varifrån en mängd olika varor exporterades.

Sedan slutet av 1990-talet ägs företaget av Matthias Rapp. Inriktningen av verksamheten har sedan millennieskiftet gradvis förändrats till att idag huvudsakligen omfatta vindkraftsrelaterade uppdrag.

Under 2014 avvecklades den brittiska verksamheten. Sedan dess bedrivs konsultverksamheten ifrån ett svenskt företag, Straits International AB med säte i Nyköping.


Vindkraft
Från januari 2003 fram till och med mars 2010 har Matthias Rapp byggt upp och varit vd för den svenska branschorganisationen för vindkraft, Svensk Vindenergi. Organisationen utvecklades under denna tid från fyra till 130 medlemsföretag. Branschorganisationens huvudsakliga verksamhet ligger inom opinionsbildning. Målgrupperna är de politiska partierna, riksdagens ledamöter, olika departement, myndigheter, media samt allmänheten.

Straits har en bred kunskap inom vindkraftsområdet, inom opinionsbildning men också inom projekteringsverksamhet. Företaget var en av grundarna till det brittiska projekteringsföretaget Windforce Energy Development Ltd år 2001. Bolaget hade verksamhet i Sverige, Lettland, Grekland och Frankrike. Företaget avvecklades efter några år då den finansielle huvudägaren drog sig ur verksamheten.

    Sedan april 2010 har företaget nuvarande eller avslutade uppdrag, bland annat för: