Press Material


Biografi
Matthias Rapp kommer ursprungligen från Hallstahammar i Västmanland med avlagd studentexamen 1968 och därefter boende, studerande och verksam i Stockholm och London.

1970 blev Matthias reservofficer vid flottan, tjänstgjorde ett år som sjöofficer och därefter tillbaka till London för studier i shipping vid London School of Foreign Trade.

1973 startade arbetskarriären som skeppsmäklare på tankavdelningen hos Olson & Wright i Stockholm. Året därpå påbörjades en 10-årig sejour hos Scanoil AB, dotterbolag till Scandinavian Trading Company AB, ett oljetradingföretag inom dåvarande Beijerinvestgruppen.

1979 till 1981 startade Matthias upp Scanoils verksamhet i London för att därefter bli vice vd hos Scanoil i Sverige. 1983 flyttade Matthias tillbaka till London och startade en egen energikonsultverksamhet, Straits International Ltd (Straits).

Initialt ägnade sig företaget speciellt åt energifinansieringsfrågor och har assisterat ett stort antal företag med projektfinansieringslösningar framförallt i Afrika och Mellanöstern där olja utgjort betalning, s.k. barter- eller motköpsaffärer.

1996 fick Matthias i uppdrag att utveckla den internationella prospekteringsverksamheten för det svenska företaget PA Resources AB. Som styrelseordförande ledde Matthias bl.a. förvärvet av ARCOs producerande oljetillgångar i Tunisien. Engagemanget hos PA Resources avvecklades successivt i samband med att vindkraftsverksamheten fick ökad betydelse och Matthias lämnade styrelsen för PA Resources 2001.

1999 fick Straits sitt första uppdrag inom vindkraftsbranschen vilket ledde till att ett nytt projekteringsbolag, Windforce Energy Development Ltd, startades i London 2000. Genom moderbolaget, Renewable Energy Investment Ltd, projekterade man bl.a. ett vindkraftsprojekt, Bondön 35 MW, utanför Piteå, som byggdes 2008 efter att ha sålts till danska investerare.

2003 flyttade Matthias tillbaka till Sverige och arbetade fram till slutet av mars 2010 som vd för vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi. Svensk Vindenergis medlemmar består dels av kraftbolag, vindkraftsleverantörer och projekteringsföretag och dels av banker, advokatbyråer och olika konsultbolag inom miljö- och tekniksektorerna. Organisationen ägnar sig framförallt åt opinionsbildning med syfte att öka andelen vindkraftsel i Sverige.

Sedan april 2010 bedriver Matthias egen konsultverksamhet genom Straits International AB med säte i Nyköping.


bilder